Ενάντια στην πνευματική ιδιοκτησία

Share with:


Όλα τα κείμενα σε αυτή την ιστοσελίδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα, στο σύνολό τους ή τμηματικά, για την ανάπτυξη του ταξικού ανταγωνιστικού κινήματος, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναφορά στην πηγή. Είμαστε εχθρικοί απέναντι σε κάθε είδος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η αποστολή σχολίων έχει απενεργοποιηθεί.

Αναρτήσεις