για την κατάργηση της μισθωτής εργασίας, του χρήματος και του κράτους ─ για τον κομμουνισμό

Other languages

Share with:


Contra the Leninist position on Imperialism – Capitalist War means Social Peace

Gegen die leninistische Position zum Imperialismus

Contra la posición leninista sobre el imperialismo

 

Antithesi – Le saut périlleux dans l’irrationnel des négateurs de la pandémie et pourquoi nous ne devons pas le tolérer

 

Antithesi / cognord – The reality of denial and the denial of reality

Antithesi / cognord – La negación de la realidad y la realidad de la negación

Antithesi / cognord – La realtà della negazione e la negazione della realtà

Antithesi / cognord – Das Leugnen der Realität und die Realität des Leugnens

Antithesi / cognord – La réalité du déni et le déni de la réalité

Antithesi / cognord – Realita popírání a popírání reality


Presentation at the event “The city as the space of the commodity and of capitalist power and as the ground for claiming historical freedom” on the occasion of the publication of the book The Society of the Spectacle: Notebooks for Reading and Practice.

Urbanismus, Spektakel und Besetzungen


Pandemic: the explosion point of the capitalist relation?

Pandemia: il punto di esplosione della relazione capitalistica?


Tentative notes on the reactionary developments around immigration, refugees and the border regime of the European Union

Vorläufige Bemerkungen zur reaktionären Abwehr von Einwanderung nach Europa


Class, nation, people and the real movement within the crisis of reproduction of capitalist social relations


On the ecology of capitalism

À propos de l’écologie du capitalisme

La ecología del capitalismo

Sull’ecologia del capitalismo


Vogelfrei. Migration, deportations, capital and its state

Présentation de la brochure « Vogelfrei, migration, deportations, capital and its state »

Contribution to the workshop “Migration: Relative surplus population and class antagonism”