για την κατάργηση της μισθωτής εργασίας, του χρήματος και του κράτους ─ για τον κομμουνισμό

Εκδόσεις

Share with:


Η Κοινωνία του Θεάματος: Τετράδια Ανάγνωσης και Χρήσης (2021)

We Unhappy Few. Για τις ριζοσπαστικές ομάδες (2020)

Εικόνες του Φεμινισμού (2019)

Ραντεβού με τον Ζ. Η Λαϊκή Ενότητα ενάντια στον Ταξικό Πόλεμο (2018)

Ένοπλος αγώνας και κοινωνική επανάσταση (2017)

Η προλεταριακή δημόσια σφαίρα (2016)

Vogelfrei. Τρία κείμενα για τη μετανάστευση, τις απελάσεις, το κεφάλαιο και το κράτος του (2016)

 

e-mail: thesi@antithesi.gr