Εκδόσεις

Share with:

Facebook


We Unhappy Few. Για τις ριζοσπαστικές ομάδες (2020)

Εικόνες του Φεμινισμού (2019)

Ραντεβού με τον Ζ. Η Λαϊκή Ενότητα ενάντια στον Ταξικό Πόλεμο (2018)

Ένοπλος αγώνας και κοινωνική επανάσταση (2017)

Η προλεταριακή δημόσια σφαίρα (2016)

Vogelfrei. Τρία κείμενα για τη μετανάστευση, τις απελάσεις, το κεφάλαιο και το κράτος του (2016)

 

e-mail: thesi@antithesi.gr

Η αποστολή σχολίων έχει απενεργοποιηθεί.

Αναρτήσεις