για την κατάργηση της μισθωτής εργασίας, του χρήματος και του κράτους ─ για τον κομμουνισμό

21 Χρόνια Κατάληψη Ευαγγελισμού – 30/6 Βιβλιοπαρουσίαση-συζήτηση: We Unhappy Few. Για τις ριζοσπαστικές ομάδες.

Share with: