Κείμενα

This category contains 11 posts

Ένοπλος Αγώνας και Κοινωνική Επανάσταση (html)

Ένοπλος αγώνας και κοινωνική επανάσταση

Μια κριτική της ένοπλης πρωτοπορίας

 

Ολόκληρο το βιβλίο σε pdf

Εισαγωγικό σημείωμα

 

Επιλέξαμε να προχωρήσουμε στη μετάφραση και την έκδοση δύο κειμένων κριτικής της ένοπλης πρωτοπορίας που γράφτηκαν τη μακρινή εποχή του τέλους της δεκαετίας του 1970 από ιταλούς και πορτογάλους συντρόφους αντιεξουσιαστές κομμουνιστές. Το κίνητρο για την επιλογή μας αυτή μάς το έδωσε η στροφή ενός κομματιού του αναρχικού-αντιεξουσιαστικού χώρου στην Ελλάδα προς την εξιδανίκευση και την αναπαραγωγή των συνθημάτων, της φρασεολογίας και, εν τέλει, της πολιτικής λογικής της λενινιστικής ένοπλης αριστεράς. Η στροφή αυτή ισοδυναμεί, κατά τη γνώμη μας, με την εγκατάλειψη του αντικρατικού προσανατολισμού και φτάνει μέχρι την υποστήριξη των ασθενέστερων ιμπεριαλιστικών καπιταλιστικών δυνάμεων, που δεν κρύβονται καν πια πίσω από τον μανδύα του «σοσιαλιστικού στρατοπέδου».

Τα κείμενα που μεταφράσαμε δείχνουν γιατί, κατά τη γνώμη μας, η πρακτική της ένοπλης πρωτοπορίας δεν έχει καμία χρησιμότητα όσον αφορά τη μελλοντική διαδικασία της κοινωνικής επανάστασης, αν αυτή γίνει κατανοητή ως κατάργηση των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων και δημιουργία νέων μορφών και σχέσεων παραγωγής και επικοινωνίας. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι η διαδικασία της κοινωνικής επανάστασης δεν περιλαμβάνει και μια βίαιη, ένοπλη πλευρά στον βαθμό που ο νέος κομμουνιστικός κόσμος θα πρέπει να συντρίψει τον … Read the rest

À propos de l’écologie du capitalisme

[Ce texte sera publié en grec dans le premier numéro d’un nouveau magazine d’ici fin 2017.]

À propos de l’écologie du capitalisme [Download pdf]

 

« Le développement de la production s’est entièrement vérifié jusqu’ici en tant qu’accomplissement de l’économie politique : développement de la misère qui a envahi et abîmé le milieu même de la vie […] Dans la société de l’économie surdéveloppée, tout est entré dans la sphère des biens économiques, même l’eau des sources et l’air des villes, c’est-à-dire que toit est devenu le mal économique, ‘reniement achevé de l’homme’… »

Guy Debord, La planète malade, Gallimard 1971, page 85.

 

Le processus d’expansion du mode de production capitaliste à une échelle mondiale au cours du siècle écoulé a été, en même temps, un processus de transformation de la biosphère dans son ensemble. Ce processus a eu pour conséquence de bouleverser l’équilibre écologique de la planète, équilibre qui s’était maintenu depuis 10 000 ans, période géologique connue sous le nom d’Holocène. Selon des études scientifiques récentes, les principaux aspects de cette transformation écologique planétaire sont les suivants[1] :

  • Augmentation de la température moyenne de la planète due à une
Read the rest

Contribution to the workshop “Migration: Relative surplus population and class antagonism”

[Download as pdf]

The character of immigration to Greece radically changed after the outbreak of the economic recession in 2009 which is still continuing and constitutes the main expression of the deep crisis of reproduction of capitalist social relations in Greece. Fewer and fewer immigrants enter Greece after 2010 with the expectation to find a job and stay in the country, as it was the case in the previous period of capitalist growth. On the contrary, in the previous years most of the immigrants crossed the Greek borders in order to continue their journey towards other EU countries, and primarily towards countries of the European North. The main difference with the past is the inability of Greek capital to use this labour power in order to increase its profitability and expand its reproduction, in the context of the reduction of the total fixed capital in Greece. In this historical conjuncture immigrants cannot be used by the Greek capitalist state in order to promote the restructuring of the labour market, the broadening of the divisions within the working class and the increase of the rate of exploitation. In a country with 25 % unemployment, the new immigrant population is … Read the rest

On the ecology of capitalism

Capital is not only a class relation of exploitation and domination but also a relation of alienation of society from nature in which both the producers of social wealth and non-human nature as an autonomous productive force are transformed into objects that are dominated and plundered by it. Nevertheless, the process of the subsumption of nature and of labour under capital is conflictual and contradictory.